Ukens Android-applikasjon 7: My Tracks – sporing med GPS

My Tracks er et program for å registrere bevegelser med GPS.

Jeg har benyttet My Tracks en del for turer i skogen o.l. der jeg har lyst til å studere i ettertid hvor jeg har gått. Men jeg har også tatt vare på noen gåturer i byen.

Etter at man har avsluttet opptaket kan man laste opp ruten til Google My Maps. Det er også mulig å dele den herfra til venner.

Dette er ikke en applikasjon som er daglig i bruk, men jeg har hatt glede av den flere ganger.

Locale og Tasker

Forrige uke omtalte jeg Locale. I ettertid har jeg også kjøpt Tasker, men jeg er ikke ferdig med å teste den enda. Men som en liten “sneak peak” kan jeg avsløre at den har en nokså mye høyere begynner-terskel. Jeg har derfor ikke hatt tid til å teste den grundig nok enda, og det vil nok ta noen uker før den dukker opp her i bloggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.